FIPROS A/S
Rybergsvej 1
5631 Ebberup
Danmark
CVR 14252398
Tlf. +45 64 74 22 88
Fax +45 64 74 22 18
fipros@fipros.dk 


FIPROS AB
Stenhuggaregatan 32
268 77 Kågeröd
Sverige
CVR SE556775835301

BLANDING

Pulvere
Vi har 5 blandeanlæg, alle er installerede i separate lokaler.

  • Blandere fra 400 l til 8.000 l pr. blanding
  • Hver blander og tilhørende lokale kan vådrengøres
  • Skånsom behandling af råvarerne (ingen mekanisk behandling inden blandeprocessen)
  • Håndtering af råvarer både i sække og big bags
  • Spraying med olier for støvdæmpning
  • Finsigtning og formaling

Som sikkerhed mod forureninger f.eks. uhensigtsmæssigt spredning af pulver eller opsugning af fugt er alle anlæg monteret i rum med affugtningsanlæg og kontrolleret luft ind- og udtag.

Flydende produkter

  • Blandetanke til flydende produkter
  • Pasteurisering
  • Tapning i sachetter, flasker, dunke, spande, palletainere mv.