FIPROS A/S
Rybergsvej 1
5631 Ebberup
Danmark
CVR 14252398
Tlf. +45 64 74 22 88
Fax +45 64 74 22 18
fipros@fipros.dk 


FIPROS AB
Stenhuggaregatan 32
268 77 Kågeröd
Sverige
CVR SE556775835301

BLANDNING

Pulver
Vi har 5 blandanläggningar, alla är installerade i separata lokaler.

  • Blandare från 400 l till 8 000 l per blandning
  • Varje blandare med tillhörande lokal kan våtrengöras
  • Skonsam behandling av råvarorna (ingen mekanisk bearbetning innan blandningsprocessen)
  • Hantering av råvaror både i säckar och big bags
  • Sprayning med oljor för att minimera damningen
  • Finsiktning och förmalning

Som säkerhet mot föroreningar som t.ex. oavsiktlig spridning av pulver eller vatten finns det avfuktningsanläggning och kontrollerad in och utlufts aggregat monterat i alla rum.

Flytande produkter

  • Blandningstankar till flytande produkter
  • Pasteurisering
  • Tappning i sachetter, flaskor, dunkar, hinkar, pallcontainer mm.