FIPROS A/S
Rybergsvej 1
5631 Ebberup
Danmark
CVR 14252398
Tlf. +45 64 74 22 88
Fax +45 64 74 22 18
fipros@fipros.dk 


FIPROS AB
Stenhuggaregatan 32
268 77 Kågeröd
Sverige
CVR SE556775835301

FØDEVAREREGLER OG -SIKKERHED

Alle gældende og kommende regler og forordninger fra EU og Danske Myndigheder bliver overholdt.

Sikkerheden underbygges også af:
* At FIPROS A/S producerer kun produkter af levnedsmiddelkvalitet.
* Ethvert produktionsforløb sker i lukket, rent rum på rengjorte maskiner dvs. formindsket forureningsrisiko.