FIPROS A/S
Rybergsvej 1
5631 Ebberup
Danmark
CVR 14252398
Tlf. +45 64 74 22 88
Fax +45 64 74 22 18
fipros@fipros.dk 


FIPROS AB
Stenhuggaregatan 32
268 77 Kågeröd
Sverige
CVR SE556775835301

LIVSMEDELSREGLER OCH – SÄKERHET

Vi arbetar efter gällande och kommande regler och förordningar från EU och Danska och Svenska myndigheter.

Säkerheten garanteras också av:

  • Att FIPROS producerar endast produkter av livsmedelskvalitet.
  • Alla enskilda produktionsförlopp sker i stängda, rena rum på rengjorda maskiner vilket ger en minimerad föroreningsrisk.