FIPROS A/S
Rybergsvej 1
5631 Ebberup
Danmark
CVR 14252398
Tlf. +45 64 74 22 88
Fax +45 64 74 22 18
fipros@fipros.dk 


FIPROS AB
Stenhuggaregatan 32
268 77 Kågeröd
Sverige
CVR SE556775835301

PACKNING OCH LAGRING

Skräddarsydda förpackningslösningar erbjudes i enheter från under 1 gr till 1000 kg i big bags.

  • Sachetter
  • Form-fill och seal bags
  • Hinkar
  • Burkar
  • Plastpåsar
  • Vakuumpackade plast och papperssäckar
  • Kartonger
  • Big bags

Som säkerhet mot föroreningar som t.ex. oavsiktlig spridning av pulver eller vatten finns det avfuktningsanläggning och kontrollerad in och utluftsaggregat monterat i alla rum.

Lagerhotell
Lagring av råvaror och mindre färdigvaropartier är möjligt på torrlager eller i kylrum.
Lagerstyrning, mottagning och leverans av varor erbjuds.