FIPROS A/S
Rybergsvej 1
5631 Ebberup
Danmark
CVR 14252398
Tlf. +45 64 74 22 88
Fax +45 64 74 22 18
fipros@fipros.dk 


FIPROS AB
Stenhuggaregatan 32
268 77 Kågeröd
Sverige
CVR SE556775835301
SPRAYTORKNING - EBBERUP

Spraytornet har flat botten och torrkammare uppbyggt som hot room.

Anläggningen är utrustad med

  • Lagertank – 2 x 50 000 l
  • APV mix anläggning
  • Homogenisator
  • Pasteurisering
  • Fluid bed
  • Totalavskiljare  (Simatek CIP filter)


Tornet är totalrenoverat 2009
 

SPRAYTORKNING - KÅGERÖD


Spraytornet har flat botten och torrkammare.

Anläggningen är utrustad med
  • Lagertank - 2 x 40 000 l
  • APV mix anläggning
  • Pasteurisering
  • Cykloner
Tornet är totalrenoverat 2009